BG | RU
   
 
 
Компанията е съставена от звена, различни по вид и насоченост, специализирани в разработването и извършването на консултантска дейност, маркетингови услуги, създаване и управление на индустриални операции, представителства на външни компании и ръководство и управление на експертни групи 
  Нашите услуги за:
 • Държавни структури (централни, областни, кметства). - Политически партии.
 • Бизнес-структури и фирми.
 • Неправителствени и обществени организации.
 • Фондове, фондации, сдружения.
 • Силни и успели личности.
 • Новатори, учени, и нови технологии.

  • На база на съвместна  работа New World Vision company осигурява:
 • практически опит за решаване на най-сложни потребителски проблеми;
 • икономически и финансови модели, адекватни с изискванията на ЕС, съобразени със съвременните световни тенденции и адаптиране на програмни продукти, при приоритет на отношенията Изток-Запад;
 • организиране на PR компании
 • имидж, експертна оценка и психологическа стратегия
 • създаване и внедряване на бренд, марка
 • GR и лобиране;
 • разработка и поддържане на  уебсайт(интернет-маркетинг);
 • провеждане на симпозиуми,конференции, семинари,фестивали и конкурси.
 • организиране на  фандрейзинг;
 • бизнес ВИП туризъм
 • еко и културен туризъм
 • екстрим туризъм в Русия
 • Компания работи за защита на интересите на клиента при запазване на пълна конфиденциалност. Осигурява стабилност, обезпечава гаранции, и финансова сигурност.

   

  www.aiaps.eu     www.manof21century.com

  www.programamadeinbulgaria.com    www.peperudabg.com    www.interblondesassociation.org


  ©2008 - 2012 New World Vision. All rights reserved